Geschillencommissie BKR

Over een BKR codering beschikken kan allerhande vervelende nadelen met zich meebrengen. Vooral het feit dat Nederlandse banken het vertrouwen in je financiële situatie verliezen waardoor het verkrijgen van een lening aanzienlijk moeilijker wordt leidt er toe dat het voorkomen van een BKR codering beter is dan ze recht te zetten. Wanneer je van mening bent dat je onterecht een dossier bij het BKR hebt gekregen kan je hier verschillende acties tegen ondernemen. We vertellen je in dit artikel graag meer over de verschillende mogelijkheden en laten je kennismaken met de geschillencommissie van het BKR.

Recht op inzage in je dossier

Iedereen die over een dossier bij het BKR beschikt heeft het recht om inzage te krijgen in het dossier in kwestie. Dit is zeer eenvoudig te bekomen door via een Nederlandse bank een verzoekschrift hiervoor in te dienen. Voor de inzage in je dossier wordt standaard een administratieve kost in rekening gebracht van 4,95 euro. Het ingevulde formulier kan je gewoon overhandigen aan de bank die het vervolgens door zal geven aan het BKR. De opgevraagde gegevens zullen naar je thuisadres verzonden worden. Het is eveneens mogelijk om je gegevens in te kijken bij het BKR in Tiel zelf. Er wordt wel verzocht om hier een afspraak voor te maken. De kosten ter inzage van je dossier bij het BKR zelf bedragen eveneens 4,95 euro.

Verzoek tot correctie bij deelnemer

Wanneer je van mening bent dat de deelnemer die er voor heeft gezorgd dat je over een dossier beschikt bij het BKR niet geheel correct heeft gehandeld kan je hiervoor bij de deelnemer zelf om een controle vragen. De deelnemer in kwestie zal je dossier vervolgens gaan bekijken en beslissen of er inderdaad sprake is van een fout of niet. Indien ja, dan zal de deelnemer zelf contact opnemen met het BKR om aan te geven dat hij of zij (gedeeltelijk) foutieve informatie heeft doorgegeven. Je dossier bij het BKR kan dan met onmiddellijke ingang worden aangepast of verwijderd. Wanneer er sprake is van een misverstand dien je geen rekening te houden met de zogenaamde afkoelperiode. Beslist de deelnemer echter dat de codering rechtmatig werd toegekend, dan wordt er als vanzelfsprekend niets aan je dossier bij het BKR veranderd.
 

Geschillencommissie BKR

Wanneer je het echt niet eens kan worden met de betreffende BKR deelnemer of je dossier kan je een verzoek indienen bij de geschillencommissie BKR. Om dit te kunnen doen dien je te voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden. Allereerst dien je schriftelijk te kunnen aantonen dat je bij de deelnemer die het dossier heeft geopend hebt geprobeerd om de zaak onderling op te lossen. Daarnaast dient het verzoekschrift ingediend te worden binnen de 2 maanden nadat de deelnemer het door jou ingediende verzoek tot correctie heeft afgewezen en dien je zelf op te draaien voor de kosten voor de behandeling van je bezwaarschrift. Deze kosten zijn vastgesteld op een bedrag van 22,50 euro. Wanneer je door de geschillencommissie in het gelijk wordt gesteld zullen deze kosten teruggestort worden. Indien niet ben je ze natuurlijk kwijt.

Zitting en publicatie

Het is bijzonder belangrijk om er voor te zorgen dat je er zo goed als zeker van bent dat je bezwaarschrift gegrond is. De geschillencommissie van het BKR komt immers slechts een beperkt aantal keer per jaar samen, en de uitslagen van de bezwaarschriften worden gepubliceerd op hun website. Wanneer je met andere woorden onterecht een bezwaarschrift hebt ingediend kan iedereen die toegang heeft tot de website van het BKR dit lezen. Het is niet mogelijk om te verhinderen dat de uitspraak van het BKR in jou zaak niet gepubliceerd wordt.

 
error: Content is protected !!